Contact

St. Anna Ziekenhuis

Bogardeind 2

5664 EH Geldrop

Tel: 040 - 286 40 40

Fax: 040 - 285 83 55

Klik hier voor een routebeschrijving Neem contact op met kinderjeugd afdeling

Inschrijven eNieuwsbrief

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

kies een groter lettertypekies een nog groter lettertypekies een groot lettertype
Banner
Smiley's

Kinder-jeugdafdeling

AD(H)D poli

AD(H)D poli voor kinderen
De AD(H)D poli is bedoeld voor kinderen en jongeren die, vaak van jongs af aan, aandachts- en concentratieproblemen hebben en/of hyperactief en/of impulsief gedrag vertonen. Deze problemen wijzen mogelijk op AD(H)D. Op de AD(H)D poli werken een kinderarts, een AD(H)D verpleegkundige en psycholoog nauw samen om in een korte tijd tot een diagnose en passend behandelplan te komen.

Wat is AD(H)D?
AD(H)D staat voor Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder. In het Nederlands spreken we over aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit. Kinderen met AD(H)D hebben moeite om hun aandacht bij een spel of taak te houden. Ze zijn snel afgeleid en kunnen daarnaast hyperactief en/of impulsief zijn. Vaak zorgt dit voor problemen thuis, op school en in het contact met leeftijdsgenoten.

Eerste afspraak
U wordt samen met uw kind ontvangen door de psycholoog die met u de problemen bespreekt die u en uw kind ervaren. Er wordt aandacht besteed aan het verloop van de sociale contacten van uw kind en zijn/haar functioneren op school. Ook wordt de ontwikkeling van uw kind besproken. Het gesprek met de psycholoog duurt ongeveer 30 minuten.
Direct na het gesprek met de psycholoog wordt uw kind lichamelijk onderzocht door de kinderarts. Het doel van dit onderzoek is om eventuele lichamelijke oorzaken van de problemen uit te sluiten. Het onderzoek door de kinderarts duurt ongeveer 20 minuten.

Vervolgafspraken
Na het eerste gesprek met de psycholoog en het onderzoek door de kinderarts wordt een uitgebreid psychologisch onderzoek gepland. Hiervoor worden twee vervolgafspraken gemaakt. Deze afspraken vinden plaats in de ochtend. Tijdens de eerste ochtend wordt er een intelligentie-onderzoek gedaan. Tijdens de tweede ochtend worden er aandachts- en concentratietesten afgenomen.

Uitslag
De psycholoog zal alle bevindingen met u bespreken, in de meeste gevallen twee weken na het laatste onderzoek. Hieraan wordt een conclusie verbonden, mogelijk in de vorm van een diagnose. Daarnaast ontvangt u advies voor verdere begeleiding en/of behandeling. Indien de diagnose AD(H)D is gesteld, ontvangt u voorlichtingsmateriaal over AD(H)D en over medicatie zodat u thuis nog eens rustig alles na kunt lezen.

Begeleiding en behandeling
Ondersteuning met medicatie wordt door de kinderarts en de AD(H)D verpleegkundige geboden. Kortdurende psychologische begeleiding/behandeling wordt door de psycholoog gedaan. Ook kunt u doorverwezen worden naar andere instanties voor bijvoorbeeld een cursus sociale vaardigheden voor uw kind of een oudercursus.
Indien er meer aan de hand lijkt te zijn dan alleen AD(H)D, dan worden u en uw kind doorverwezen naar de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie van Herlaarhof in Helmond of Veldhoven. Daar kan dan verder onderzoek worden gedaan en eventueel aanvullende behandeling plaatsvinden.

Verwijzing en afspraak maken
Met een verwijzing van uw huisarts kunt u telefonisch een afspraak maken via de poli kindergeneeskunde, telefoonnummer 040 - 286 4853. Vermeld dat het om een afspraak op de AD(H)D poli gaat, deze vindt elke twee weken plaats op de woensdagochtend. Voor het eerste bezoek ontvangt u een aantal vragenlijsten die u vooraf thuis in dient te vullen en mee te nemen bij de eerste afspraak.

Meer informatie
Voor meer informatie over AD(H)D kunt u terecht op de website van BALANS, de landelijke vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen: www.balansdigitaal.nl